Att vilja eller inte vilja – det är det som är skillnaden

Hur många gånger har jag inte under årens lopp ställt mig frågan om jag klarar av en sak? Eller om jag verkligen kan något?  Det har funnits stunder av både tvivel och misslyckanden. Oavsett hur mycket jag fyller på, lär mig, tränar, så finns tvivlet där. Men kan man någonsin bli helt kompetent inom något område? Kan man kunna allt? Nej det är förstås en utopi. Men ofta finns det en förhoppning om att kunna komma upp på en nivå av kompetens där man känner sig totalt kapabel. I alla situationer.

Jag minns stunder som barn där jag reflekterade över tillkortakommanden och tänkte att ”vad underbart att bli vuxen – då kan man ju allt”.  En from förhoppning men också ett barns utopi om en fantasivärld där allt är möjligt. Det historien lärt mig är dock att det inte är i själva kunskapen det sitter.  Utan det är i vårt sätt att hantera situationer och händelser. Här kommer helt andra faktorer in än ren kunskap. Här finns ingredienser som mod, ansvar, tillit. Här finns våra referensramar och vår programmering.

SIS (Swedish Standards Institute) definition av kompetens ringar in dessa faktorer. Där säger man att kompetens är: ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.” Jag tror att vilje-begreppet är det centrala.  Det man inte vill det går liksom inte att genomföra. Det klarar man inte av. Visst måste man ha ett visst mått av kunskap. Det säger sig självt. Men den stora skiljelinjen är hur mycket man vill. Hur motiverad man är. En stark vilja kan förflytta berg.

Jag tror att det är lätt att gå vilse i begreppen och när man som organisation känner brist av kompetens snabbt tolka det som att det är en kunskapsbrist. Vi måste kunna mer. Veta mer. Då presterar vi bättre.  I själva verket kan det vara i motivationen det brister. I viljan att prestera. Att bidra. Då handlar det om andra saker än ren kunskap.  Motivation kommer både inifrån och utifrån. Vissa är mer självmotiverande än andra. Vi motiveras av olika saker.  Och vi påverkas av vår miljö. Är processer otydliga, ledarskapet svagt, gruppens utvecklingsnivå låg, så kan motivationen påverkas rejält. Och trots att vi kan det vi ska göra, så blir inte resultatet så bra.

Att kunna är en bra sak. Att vilja är nyckeln.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.