Arbetsmiljö - chefens ansvar

E-learningen i Arbetsmiljö är en utbildning som i två delar på cirka en timme vardera tar dig igenom såväl lagar och regler som arbetssätt och metodik kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är uppdelad i två delar. En del som ger grunder och fakta och som skapar förståelse för vad som gäller i regelverk och hur man behöver arbeta i chefsrollen för att ta ansvaret fullt ut. En andra del ger konkreta situationer att lösa och en mer konkret förståelse för hur man arbetar med frågorna i det dagliga ledarskapet. Utbildningen är en grundutbildning för alla chefer som gärna kan kompletteras med workshops och träffar där man tar dialogen och frågeställningar vidare.

Finns även på engelska

0,00 kr ex. moms

Faktafilmer

Varje kapitel i del 1 innehåller en film på ca 3 – 5 minuter med korta faktadelar och vägledning.  Filmerna vägleds av Malin Ung  – seniorkonsult och utbildare som i över 20 års tid arbetat med arbetsmiljöfrågor. I del 2 innehåller varje kapitel tre animerade filmer filmer på vardera ca 2-4 minuter som tar upp olika exempel och scenarier med anknytning till arbetsmiljön. 

Övningar

I utbildningen finns övningar som stärker lärandet, ger insikter och förståelse.

Reflektion – handlingsplan

Varje kapitel avslutas med en reflektionsdel som också styr mot den personliga handlingsplanen. Frågor som omvandlar teori till praktiskt arbete.

Olika versioner

Arbetsmiljö – chefens ansvar finns i olika versioner för att passa just din verksamhet och behov:

 • Standardversion på svenska
 • Standardversion på engelska
 • Tillgänglighetsanpassad
 • Kommunanpassad

Vi kan även göra ytterligare anpassningar av ovan versioner för just din organisation. Kontakta oss för att få veta mer.

 

Arbetsmiljö – för medarbetare

Vi håller för fullt (HT 2021) på att producerar en ny e-kurs inom arbetsmiljö som riktar sig till alla medarbetare. Läs mer här.

Innehåll standardversion

DEL A -Lär dig grunderna

 • Kapitel 1: Vad är arbetsmiljö?– Vad behöver vi förstå kring den fysiska arbetsmiljön?- Hur ser den sociala arbetsmiljön ut?- Vilka delar ingår i den organisatoriska arbetsmiljön?- Vad gäller egentligen för hemarbete?Kapitel 2: Hälsofrämjande arbete– Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna enligt lag? Vad betyder egentligen diskriminering?- Vilka fem områden är särskilt viktiga att arbeta aktivt med? Vilka är de fyra stegen som du ska arbeta löpande med?

  – Vilka ytterligare aktiviteter krävs i organisationen för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter?

 • Kapitel 3: Lagar och ramar
 • – Vad är det övergripande syftet med arbetsmiljölagen?- Finns det fler lagar som styr?- Vilka andra regler behöver du också känna till? Hur hittar du dem?- Vad behövs i ert interna ledningssystem kring arbetsmiljöfrågor?
 • Kapitel 4: Nycklar till välmående– Vad behöver hjärnan för att må bra?- Vilka områden kan skapa en känsla av hot?- Hur skapar vi bästa förutsättningar i teamet för att må bra?
 • Kapitel 5: Ledarskapet är nyckeln
 • – Vilket ledarskap leder i positiv riktning?- Vad kan ett gott ledarskap leda till?- Vilka förutsättningar är viktiga för att kunna utöva ett gott ledarskap?
 • Kapitel 6: Roller, ansvar och samverkan– Vad har man som anställd för ansvar?- Vad kan du som chef ställas till svars för?- Vad är ett arbetsmiljöombud/ skyddsombud? Och när behövs det?
 • Kapitel 7: Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • – Vilka verktyg kan du arbeta med?- Vad gäller vid planering av förändringar?- Behöver du dokumentera?
 • Kapitel 8: Situationer som kan uppstå– Vilka är de olika områdena som det kan handla om?- Hur kan du behöva se din chefsroll kopplat till dessa områden?
 • Kapitel 9: Nyckeltal och styrning– Vilka nyckeltal är viktiga att följa?- Vad kostar en dags sjukfrånvaro?

DEL B -Lär dig hantera olika situationer

En casebaserad del där du övar och tränar olika situationer som kan uppstå.

Konflikter, trakasserier, mobbing, riskbruk, rehab, stress, kränkande särbehandling, omorganisation, hot-våld, arbetsskada, tillbud, samarbete.

 

Bra introduktion för chefer - med kompletterande workshopmaterial

”Ett lättillgängligt och prisvärt sätt att ge chefer de förutsättningar som krävs för att ta sitt ansvar inom arbetsmiljöarbetet.”

Lyckat samarbete blev till innovativ arbetsmiljöutbildning för offentlig sektor

”Med Kompetens Express digitala arbetsmiljöutbildning kan vi erbjuda Karlskoga kommuns chefer och skyddsombud en innovativ arbetsmiljöutbildning som ger de viktigaste grunderna på ett effektivt, pedagogiskt och lättsamt sätt när och där de behöver det och vars upplägg stämmer väl överens med hur vi vill arbeta med lärande i vår organisation”.

Pedagogiskt tilltalande och prisvärd utbildning som väcker nyfikenhet

Ticket valde att köpa in utbildningen Arbetsmiljö för chefer och resultatet har varit positivt överraskande och gett en gemensam grund att stå på.

Något komplicerat lättillgängligt!

"Jag tycker att det var en superbra utbildning! Gillade det pedagogiska upplägget jättemycket, blandningen av film och egen läsning/reflektion gör den lätt att ta till sig."

Stöd för arbetsmiljöutbildning

För denna e-kurs finns det möjlighet att få upp till 70 % ekonomiskt stöd för företag inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal samt TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Vi är godkänd utbildningsleverantör av AFA Försäkring som administrerar detta stöd. Du kan läsa mer om det här. Vi rekommenderar er att vara ute i god tid under 2021 om ni avser söka stödet. Kontakta oss för mer information.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi en offert för e-kursen Arbetsmiljö – chefens ansvar.

  Produktblad

  Ladda ner produktbladet för utbildningen Arbetsmiljö – chefens ansvar.

   Skräddarsytt

   Vi kan göra allt från mindre anpassningar av våra befintliga produkter till en helt egen anpassad e-learning utifrån dina utbildningsbehov och det som passar just din verksamhet.

   Pin It on Pinterest

   Scroll to Top

   Nyhetsbrev

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.

    Offertförfrågan

    Fyll i formuläret så skickar vi en offert för e-kursen Arbetsmiljö – chefens ansvar.

     Produktblad

     Ladda ner produktbladet för utbildningen Arbetsmiljö – chefens ansvar.