Ledarskap i utmanande tider

E-learningen Ledarskap i utmanande tider är en utbildning som på cirka en timme tar dig med på en genomgång av tankar och synsätt som kan vara bra att stärka i tider när utmaningarna är större. Kriser, förändringar olika typer av omvälvande händelser gör att ledarskapet ställs på sin spets. Och den mest erfarne ledare kan behöva ägna en stunds reflektion åt att se hur det egna ledarskapet kommer bäst till sin rätt just nu, och vad som är prioriterat för att ledsaga medarbetare och verksamhet ur kris och utmaningar.

0,00 kr ex. moms

Pedagogisk struktur

Utbildningen innehåller 8 kapitel med filmer, övningar och reflektioner.

Faktafilmer

Varje kapitel innehåller en film på ca 5-7 minuter med korta faktadelar och vägledning.  Filmerna vägleds av sex specialister som under mer än 100
år sammanlagt- arbetat med förändring, ledarskap och krisberedskap.   

Övningar

I utbildningen finns övningar som stärker lärandet, ger insikter och förståelse.

Reflektion – handlingsplan

Varje kapitel avslutas med en reflektionsdel som också styr mot den personliga handlingsplanen. Frågor som omvandlar teori till praktiskt arbete.

 1. Ledarrollen i utmanande tider
  • Vad är speciellt i ledarrollen när saker ställs på sin spets? Var behöver du ha ditt fokus?
  • Vilka verktyg kan du behöva använda och vilka fem områden behöver du leva upp till?
 2. Psykologin i utmanade lägen
  • Vi har olika reaktionsmönster och har du verktygen för analys så kan du lättare hjälpa och stötta.
  • Hur ser du när beteendemönster signalerar hot? Och hur kan du hjälpa till trygghet och tillit?
 3. Situationsanpassat ledarskap
  • Att anpassa sitt ledarskap är inget nytt. Men i kris och utmanande situationer kastas saker om och tidigare kompetenta medarbetare kan hamna i nya mönster där kompetens och motivation plötsligt brister.
  • Hur kan du reorientera både dig och dina medarbetare så att rätt person får rätt stöd?
 4. Teamets utmaningar i förändring
  • Vad händer med ett team när saker förändras? Hur hantera konflikter och oro på gruppnivå?
  • Hur kan du agera för att gå tillbaka till arbetsro och effektivitet?
 5. Kommunikation i utmanande tider
  • Din egen tydlighet och sätt att kommunicera ställs på sin spets i kriser och utmanande situationer.
  • Hur behöver budskap föras fram? Och hur kan du minska motstånd och oro med tydliga budskap?
 6. Att samtala på distans
  • I dessa tider har vi lärt oss kommunicera på distans och via länk. Men vad skapar tekniker för hinder i att föra djupa samtal? Och hur kan vi förbättra samtalsklimatet om vi inte kan ses fysiskt?
 7. Sorg och kris
  • I större omställningar och i tider av oro kan både chock och sorg inträffa som gör att en medarbetare behöver starkt stöd. Och en medarbetare i ett team som inte mår bra påverkar förstås även hela teamet? Vad behöver du tänka på och hur agerar du?
 8. Från reaktion till nyorientering
  • När den akuta fasen är över,  så snart som möjligt,  behöver en nyorientering ske för att skapa en färdriktning och motivation. Hur skapa kraft och ta hjälp av varandra och hur peka ut en ny kurs på ett bra sätt?

Utbildningen baseras på såväl det transformerande ledarskapets grunder som teorier från teamforskning och kommunikationsvetenskap.

Bäst i test med ett bredare grepp

Region Västmanland testade igenom flertalet digitala e-kurser genom olika leverantörer och valet föll på Kompetens Express e-kurser Självledarskap samt Ledarskap i utmanande tider. De matchade bäst de behov som fanns och ett bredare grepp, helheten- upplägg och innehåll gjorde att de fick bäst betyg.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi en offert för e-kursen Ledarskap i utmanande tider.

  Skräddarsytt

  Vi kan göra allt från mindre anpassningar av våra befintliga produkter till en helt egen anpassad e-learning utifrån dina utbildningsbehov och det som passar just din verksamhet.

  Pin It on Pinterest

  Scroll to Top

  Nyhetsbrev

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.

   Offertförfrågan

   Fyll i formuläret så skickar vi en offert för e-kursen Ledarskap i utmanande tider.

    Produktblad

    Ladda ner produktbladet för utbildningen Ledarskap i utmanande tider.