Så tar vi fram en skräddarsydd e-kurs – 11 enkla steg

Vårt sätt att ta fram en anpassad och skräddarsydd e-learning är enkel. Den följer en tydlig process med 11 tydliga steg

När vi startar upp projektet går vi igenom en checklista med ett 20-tal frågor för att ringa in produktionen. Här gör vi målgrupp och syfte tydligt, hur vi följer upp resultat och användning av e-learningen och på vilket sätt den ska användas. Ska den till exempel vara anpassad till mobil och padda?

Vi gör en genomlysning av material och innehåll i en första workshop med dig som kund och faktaägare. Här tittar vi på omfattning och på vad som behöver ingå för att nå mål och syfte. Underlaget här ger oss det vi behöver för att forma koncept och göra ett grovmanus.

Vi stämmer av konceptet med dig som kund. Ska det vara filminslag. Gamification. Quiz och frågor eller vilken övergripande tanke har vi med det konceptuella. När vi fått klartecken på det går vi vidare i processen med design.

Vi sätter en grafisk form och design på den konceptuella lösningen. Ni ger ert godkännande på designlösningen och vi stämmer av att alla grafiska element, typsnitt, färg och form följer den profil eller grafiska manual som ni har om den ska kopplas till det.

Från den första konceptuella skissen sätter vi ett grovmanus. Här ger vi förslag på hur de olika delmomenten och innehållet byggs på och vilka manusdelar som vi ser kommer in och i vilken form. Vi får en avstämning och ok från er och sen bygger vi utbildingen av en testmiljö.

Vi gör ett första kapitel klart- testar färg och form och funktionalitet och får godkänt på hur vi lagt upp utbildningen. Här finns ett detaljerat manus och innehåll för en klar modul och kapitel att ta ställning till.

När piloten är testad och klar gör vi klart detaljmanus och får detta godkänt för alla delar och produktionsfasen tar vid.

Vi lägger in material, formger och gör klart allt material i produktionen för slutgodkännande.

När allt är godkänt och klart så får ni en fil med utbildningen och den är klar att installeras hos er och lanseras.

Vi är experter på lärande och vi har också verktyg och material för att implementera och stötta lärandet på plats. Vår metod för effektivt lärande med e-learning som bas innehåller även ett arbetsmaterial som ingår i våra produktioner. Det kan ni använda fritt i er egen organisation.

Vi har fokus på effektivitet målstyrning och vill att ni skapar resultat av de produktioner vi gör. Vi hjälper er med målstyrning och implementering såväl som uppföljning av projektet. Här har vi stödmaterial och checklistor till dig som beställare.

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.