Full Range Leadership Model

Ledarskap handlar kort och gott om att utöva rätt sorts ledarbeteenden. I rätt tid, på rätt sätt och i rätt situation. Men vad är rätt? Det är det som Full Range Leadership Model ger svar på.

Vad är Full Range Leadership Model?

Sen början av 90-talet har man forskat på vilka ledarbeteenden som skapar framgång. Full Range Leadership Model (FRLM) är välbeforskad och definierades år 1991 av Bruce Avolio och Bernard Bass. Enkelt förklarat så tydliggör modellen ett antal olika typer av ledarbeteenden och en förståelse för att olika typer av ledarbeteenden påverkar på olika sätt, och behövs vid olika situationer. Modellen beskriver hur ett framgångsrikt ledarskap handlar om att anpassa sitt ledarbeteende utifrån situation och person, och att lyckas vara både transaktionell och transformerande som ledare. Ett framgångsrikt ledarskap handlar också om att förstå när en viss ledarskapsstil eller ett visst beteende är rätt.

Fyra ledarskapsstilar

Full Range Leadership Model (FRLM) består utav fyra olika ledarskapsstilar; Låt-gå, Avvikelsebaserat, Villkorligt förstärkande och Transfomerande

Vad är Full Range Leadership Model (FRLM)? Ledarskapsstilar

Låt-gå-ledarskap

Längst ner i modellen placeras laissez-faire-ledarskapet (“free reign” på engelska, låt-gå-ledarskap på svenska). Det här är ett ledarskap som skapar negativ effekt, något av det mest destruktiva du kan ägna dig åt i din ledarroll. Vi blir låt-gå-ledare när vi försöker vara demokratiska och låter gruppen lösa konflikter själva i stället för att fatta ett tydligt beslut eller korrigera ett beteende.

Avvikelsebaserat ledarskap

Att ha ett avvikelsebaserat ledarskap handlar i korthet om att ge konstruktiv kritik, feedback och att identifiera problem. Men också att ta tag i de problem som uppstår, och att skapa rutiner som gör att allvarliga fel och misstag kan undvikas. Det är ett ledarskap som är betydelsefullt att ha för att dra lärdomar av allt som inträffar.

Villkorligt förstärkande ledarskap

En ledare som arbetar med ett villkorligt förstärkande ledarskap, är inriktad på att ge positiv och förstärkande feedback, och att följa upp prestationer och framsteg. Ledaren klargör tydligt vad som förväntas så att prestationen kan bedömas utifrån mål och förutsättningar. Beröm och feedback ges i förhållande till utmaning och prestation.

Transformerande ledarskap

En transformativ ledare bygger vidare på sitt ledarskap genom att fånga upp sina medarbetares inre motivation. Här finns beteenden som bland annat handlar om att vara visionär, att vara förebild, att frigöra handlingskraft och att visa omtanke. Totalt kan man se ett 40-tal beteenden i modellen och nyckeln till framgång är att veta när vilka ledarbeteenden är rätt och därigenom situationsanpassa sitt ledarskap.

Lär dig leda framgångsrikt

E-kursen Framgångsrikt ledarskap utvecklar ledarskapet baserat på modellen Full Range Leadership Model och det Transformerande ledarskapet. E-kursens tre fristående delar ger dig verktygen för att förstå och tillämpa effektiva ledarbeteenden som leder till positiv utveckling.

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.