Ordlista kring e-lärande​

Vet du skillnaden mellan e-lärande och distanslärande? Vad är adaptivt lärande och LMS? Vi har sammanställt en ordlista kring några begrepp som ofta förekommer kopplat till e-lärande.​

E-lärande

E-lärande betyder elektroniskt lärande (på engelska E-learning) och är ett sätt att med hjälp av datorer och teknik skapa lärande. E-lärandet slog igenom på 1990-talet i Sverige. E-lärande bygger på variation och blandning av tekniker, såväl foto, grafik och film som text och ljud. E-lärande kan vara både ”on-line” som ”off-line”. E-lärande via internet är on-line. Data som tankats ned till egen dator är ”off-line”. Förutom den enkla och vanligaste e-learningmodellen som innebär teoriavsnitt i form av text, bild (och eventuellt ljud) som sedan efterföljs av övningar/uppgifter/frågor, finns det idag en mängd olika e-learningmodeller. Bogdan Abaza (2010) har kategoriserat några av dem på följande sätt:

Distanslärande

Ett lärande som innebär att lärare och elev inte träffas alls under hela utbildningen. Man använder teknisk media med ljud, bilder, film och dator/webbsystem för kommunikation och som ”bärare” av kursinnehållet. Distanslärande innebär också någon form tvåvägskommunikationslösning så att eleven kan delta i forumet eller även kunna vara med och diskutera och inleda en dialog.

Informal Learning

Informal Learning eller informellt lärande är informationsöverföring som görs av något slag i utbildningssyfte.

Assisted e-learning

Inbegriper förutom självständiga studier även närvaro av e-coacher eller lärare som stödjer eleven på distans.

Cooperativ e-learning

E-lärande som ovan men som också innehåller virtuella klassrum, chatgrupper, forum, telefonkonferenser mm. Denna form av e-lärande möjliggör utbildning baserad på ”aktiv didaktik”.

Mobile Learning

Baseras på överföring av innehåll och lärande via mobilen.

Blended learning

Ett lärande som blandar olika former av metoder och tekniker för lärande i en tydlig process. Kan vara både i klassrum och i ”närvaro”
och på distans. Läs mer här.

Flip the classroom

Det flippade klassrummet (eller det omvända klassrummet) är en form av Blended Learning med tyngdpunkt på användning av digitala verktyg och framför allt innan en träff i fysisk form. Det kan handla om att titta på en webbaserad genomgång, e-learning eller annat material innan träffen så att
mer tid i klassrummet läggs för till exempel diskussioner, frågor och övningar.

Adaptivt Lärande

Att under processens gång anpassa lärandet till målgruppen/deltagarna. Detta kan göras såväl i klassrumsträning som i e-learning sammanhang. Grunden är att följa deltagarna och se behoven antingen direkt i mötet eller via inlämningsuppgifter och tester via LMS/nätet/mail.

LMS

Learning Management System eller lärplattform. Kan användas som komplement till traditionell utbildning som ett virtuellt klassrum. Eller mer som ett administrativt system för att lagra och sprida information och utbildningslösningar.

Gamification

”Spelifiering” används som begrepp ibland annat e-learning samamanhang när man hämtat inspiration från dataspelsvärlden. Det innebär hög grad av interaktivitet för deltagaren och kan även vara inslag av tävling, poängsamlande eller att man ikläder sig rollen av en avatar till exempel. Graden av gamification kan variera och läggas på olika nivå.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.