Personlig utveckling med hjälp av SCARF-modellen

SCARF-modellen identifierar fem basbehov som kan vara avgörande för att möjliggöra lärande och utveckling. Dessa är: status, förutsägbarhet, självständighet, tillhörighet och rättvisa.

Kultur för lärande

För att vi som individer ska kunna utvecklas på ett positivt sätt så krävs det också en del av den omgivning vi befinner oss i. Vi behöver ha rätt förutsättningar omkring oss. Vi är känsliga för, och påverkas en hel del av, vår miljö och omgivande faktorer. Våra hjärnor behöver trygghet för att kunna fokusera på lärande och utveckling.

Det har bland annat att göra med att vi människor var flockdjur på savannen en gång i tiden, och vi har ett antal medärvda programmeringar med oss i vår hjärna än idag. Vi kan kalla dessa för basbehov. På savannens tid så var det avgörande att få dessa behov uppfyllda för att överleva. En programmering som hjälpte oss att undanröja hot och säkerställa trygghet.

Om inte de här grundbehoven är uppfyllda, på någon nivå, så kan vi känna oss hotade och våra hjärnor kommer att vara fullt upptagna med att säkerställa vår trygghet först innan – lärande och utveckling kan få utrymme. Idag så klarar vi oss oftast utan att vi har alla dessa behov uppfyllda till hundra procent, vår moderna värld är inte hotfull på det sättet som savannen var, men programmeringen finns kvar.

SCARF-modellen förklarar och definierar fem områden eller basbehov.

SCARF-modellens fem basbehov

S – Status (status, vår upplevda och önskade position i gruppen)
C – Certainty (förutsägbarhet och att undanröja osäkra faktorer)
A – Autonomy (självständighet och möjligheten att påverka vår situation)
R – Relatedness (känslan av tillhörighet och att få vara med i gruppen)
F – Fairness (den upplevda känslan av rättvisa eller orättvisa)

Är vi i en grupp och i en organisation som skapar trygghet där det finns en kultur som inte ”triggar” någon av de här faktorerna så kan vi förmodligen fokusera på att lära oss något nytt och utvecklas. Vi mår bra och känner oss lugna och trygga.

Det här och mycket mer tar vår utbildning Chefens roll som kompetensutecklare upp. Det är en 1.5 timmars e-kurs där du även får tid för reflektion samt en handlingsplan. Läs mer om den här!.

 

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.