Stöd och bidrag till utbildningsinsatser

Det finns många olika möjligheter för företag och andra organisationer att få ekonomiskt stöd och bidrag vid kompetensutveckling av sin personal och chefer.

Nedan listar vi några alternativ till stöd och bidrag vid utbildning i skrivande stund.

För din organisation

Företag och organisationer inom privat sektor med minst en anställd som har tecknat kollektivavtal samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) har möjlighet att ansöka stöd vid arbetsmiljöutbildning.

Detta är ett initiativ från Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och arbetsgivare från privata företag kan ansöka om stöd via AFA Försäkring som även listar villkor för bidraget.

Totalt finns det 75 MSEK att ansöka om – fördelat i delbelopp per år i 3 år – men det finns ett tak per företag och anställd. Se till att vara ute i god tid – förra gången stödet gavs tog det slut snabbt och det är ”först till kvarn”-principen som gäller. Stödet, som är en delfinansiering, ska särskilt gå till företagsgemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljöombud och skyddsombud på arbetsplatsen deltar.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningarna kan vara s.k. öppna eller företagsanpassade, digitala online, fysiska kurser eller som e-learning och e-kurser.

Vi på Kompetens Express AB är godkänd utbildningsleverantör av AFA Försäkring för att få leverera arbetsmiljöutbildning som e-learning med möjlighet till stöd. De e-kurser som är godkända är: 

Även vårt systerbolag Advantum Kompetens AB är godkänd utbildningsleverantör för arbetsmiljöutbildning som öppen kurs i kurslokal (fysisk eller digitalt) eller vid företagsinterna utbildningsinsatser.

Kontakta oss för mer information eller bokning.

Som arbetsgivare finns det en rad olika EU-projekt att ansöka till, som syftar till att kompetensutveckla din personal. Exempelvis flera ESF-projekt (Europeiska socialfonden) inom programområde 1 (PO1 Kompetensförsörjning).

ESF har även programområde 2 som syftar till att öka övergångarna till arbete för arbetslösa; och programområde 3, sysselsättningsinitiativet för unga vuxna.

Projekten är oftast regionala men kan även vara nationella eller internationella, och är ofta specifika för vissa uttalade branscher och näringar. Projekten ser olika ut men syftar ofta till att få så många som möjligt att utbilda sig inom ramen för projektet, på både företags- och individnivå.

Vissa projekt har projektgemensamma utbildningar, medan vissa projekt tillåter att fylla företagsspecifika eller individuella utbildningsbehov. Utbildningarna finansieras helt eller delvis av projektbudgeten.

Det är inte alltid helt enkelt att hitta dessa projekt, men ett bra ställe att börja söka beviljade och projekt som är igång är Projektbanken på Svenska ESF-rådets webbplats. ESF är EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen hos medlemsstaterna och uppgår till ca 10 % av EU:s totala budget, där ett av de prioriterade områdena är ökad utbildning och sysselsättning.

ESF är en av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonderna, vilka även innefattar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Även inom dessa fonderna finns det olika projekt och initiativ till utbildning och kompetensutveckling för företag och organisationer att ansöka till.

Här hittar du aktuella utlysningar hos ESF om du funderar på att söka och driva ett projekt med ESF-finansiering.

Här i ESF:s Projektbanken hittar du aktuella projekt som är beviljade och som ditt företag kan söka att få medverka i.

I Tillväxtverkets Projektbank finns alla projekt som de beviljat stöd till, med nationell finansiering eller genom EU-finansiering.

Här hittar du projekt inom hela EU som finansieras genom EU:s regionpolitiska program.

För dig som anställd

Många fackförbund och fackföreningar ger olika typer av stöd och bidrag vid kompetensutveckling.

Dessa stöd riktar sig oftast till enskilda individer hos sina medlemmar och som exempelvis vill studera på kortare kurser eller längre utbildningsprogram. Fackförbunden riktar sina stöd olika, vissa till arbetslösa, varslade och personer i omställning bland sina medlemmar i fackförbundet, medan vissa har stöd till personer som vill stärka sin fortsatta anställningsbarhet, byta karriär (karriärväxla) eller bara fylla på sin kompetens inom sitt yrkesområde.

Ta kontakt med ditt fackförbund för att se vilka möjligheter som finns för din kompetensutveckling.

Genom din arbetsgivare och beroende på bransch kan du vara ansluten till en av de olika trygghetsfonderna och omställningsföretagen det finns. Din arbetsgivare kan ansöka om omställningsstöd för sina medarbetare som blivit varslade eller uppsagda på grund av arbetsbrist och behöver hjälp till omställning och nytt jobb.

I omställningsstödet brukar det ofta finnas möjlighet till hel- eller delvis finansiering av kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar, läromedel och böcker bland annat. Stödet är oftast individuellt och anpassas efter varje persons specifika utbildningsbehov.

Vissa omställningsorganisationer erbjuder även kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats negativt av exempelvis permitteringar och korttidsarbete i syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning eller för att stå bättre rustad vid omställning och eventuell annan anställning på annat företag eller i annan bransch.

Ta kontakt med din fackliga representant eller arbetsgivare för att se vilka villkor som gäller för ert eventuella omställningsstöd och möjlighet till utbildningsinsatser.

Mer info kommer här när eventuellt beslut är taget.

Stipendier

Den som söker efter stipendier har en mängd olika databaser och andra ställen att söka på. Är du yrkesverksam och ska studera eller göra en kompetensutvecklingsinsats finns det pengar och finansiering att söka på flera olika sätt. Dock har stipendierna oftast väldigt specifika målgrupper och branscher som de riktar sig till, och det är oftast en omfattande ansökningsprocess med begränsningar i belopp och antal beviljade personer.

Ett tips är att starta med att söka på internet i både kostnadsfria och avgiftsbelagda databaser för att se vad som finns. Utbildningssöktjänsten utbildning.se kan vara en bra start, de har nämligen en lång lista med olika stipendier att söka inom olika branscher och organisationer, samt tips hur du skriver din stipendieansökan.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.