Banken som får medarbetare att växa genom feedback och självledarskap

Under Corona-tider blev det självklart att välja en digital lösning och där blev Kompetens Express e-kurser Feedback och Självledarskap självklara. Ämnen som är centrala i det agila arbetssättet.

En av marknadens stora aktörer inom bank och finansiella tjänster* arbetar agilt och ville under 2020 stötta sina medarbetare att ta kliv i sin personliga utveckling. Under Corona-tider blev det självklart att välja en digital lösning och där blev Kompetens Express e-kurser Feedback och Självledarskap självklara. Ämnen som är centrala i det agila arbetssättet.

Hur lanserade och genomförde ni utbildningarna?

-Vi gjorde först en lansering där de 40 teamen gjorde utbildningen själva. Därefter arbetade vi i workshopformat med frågeställningar där teamet fick diskutera och ta till sig kunskapen och reflektera kring egna utmaningar”, svarar utbildnings- och utvecklingsansvarig.

Hur togs utbildningarna emot och vilket resultat har ni sett hittills?

-De har tagits emot bra och det pratas mycket om framförallt feedbacken. Vi tog tillfället i akt att väva in mer ömsesidig feedback även i vår utvärderingsprocess för att stärka ytterligare. Dialogerna blir bättre i våra agila team då det finns något att hänga upp det på.

Kommer utbildningen att användas på fler sätt? 

-Vi fortsätter med utbildningen Feedback i utvärderingsprocessen och inkluderar den även i vårt continous performance management-arbete.

Vad kan du berätta för andra som funderar på att arbeta med digitala utbildningar?

-För att öka lärandet är det bra att inkludera teamen på något sätt i genomförandet. I agilt arbete är lärande så centralt så det behöver göras på många olika sätt.

Vad tycker du om Kompetens Express utbildningar?

-Jag uppskattar deras sätt att ta fram e-learnings i tiden som kan stötta oss som kunder. Med proffsiga och tilltalande e-learnings inom Feedback och Självledarskap har vi utvecklat våra samarbeten och kommunikation inom vårt företag. Tack för det!

*Banken har en strikt policys om att inte gå ut med namn men vill gärna medverka och sprida sina erfarenheter.  Intervjun gjordes februari 2021 med bankens Utbildnings- och Utvecklingsansvarig.

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.