Bra introduktion - med kompletterande workshopmaterial

”E-kursen Arbetsmiljö-chefens ansvar är ett lättillgängligt och prisvärt sätt att ge chefer de förutsättningar som krävs för att ta sitt ansvar inom arbetsmiljöarbetet.”

Så säger Eva Benckert, personalspecialist på Hyresgästföreningen om e-kursen Arbetsmiljö- chefens ansvar.

Arbetsmiljön är viktig för Hyresgästföreningen och därför bestämde ledningen att man ville rusta sina chefer så bra som möjligt för att verka för en god arbetsmiljö.
De hade sedan tidigare använt sig av Kompetens Express som leverantör då de köpt in Digitala Chefsskolan och kände att det var värdefullt med igenkänning av upplägget.
Man tittade först på en demo av e-kursen innan inköp. Sedan lades e-kursen upp i organisationens lärplattform och cheferna informerades att den fanns tillgänglig och att man förväntades att genomföra utbildningen inom en viss tidsram.

E-kursen har tagits väl emot av deltagarna som är väldigt nöjda. Upplägget med variation av text, övningar och reflektion har uppskattats. Samarbetet med Kompetens Express säljkontakt har varit jättebra med snabb återkoppling, service och support.

Hyresgästföreningen har även köpt in det kompletterande arbetsmaterialet med 5 olika workshoptillfällen på ämnen som kursen berör. Under en chefskonferens gick de tillsammans igenom en av modulerna för att alla skulle veta hur de kunde arbeta med materialet.

Materialet är bra och ger en möjlighet för cheferna att tillsammans gå igenom de olika delarna efter genomförd utbildning. Det är ett bra stöd för chefer för att inte släppa arbetet utan arbeta aktivt med frågorna över tid.

Eva rekommenderar digitalt lärande som utbildningsform då det både är bra för repetition och ett mycket smidigt sätt att utbilda nyanställda. E-kursen i Arbetsmiljö är en bra introduktion för vad som förväntas som chef inom arbetsmiljöområdet.

 

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folkrörelser, med 850 anställda. De driver bostadsfrågor, hyresgästernas rättigheter & påverkar politiska beslut.

Eva Benckert

Personalspecialist

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.