Ett hundratal medarbetare har gått Självledarskap som e-kurs

Jordbruksverket köpte i oktober 2020 in e-kursen Självledarskap, med anledning att alla deras medarbetare har ansvar att leda sig själva, planera sin vardag och se till att de når sina resultat.

Tillsammans med kollegor tar man också ansvar för teamets och enhetens utveckling och resultat. En del medarbetare har en uttalad ledarroll som tex projektledare eller samordnare. För någon utgör ledarrollen en stor del av arbetet och för andra en mindre, och det kan variera över tid. Synsättet att alla är ledare gör det självklart att även erbjuda ledarskapsutbildning för alla medarbetare.

Det kändes viktigt att kursen både tar upp områden som värderingar och självkännedom samt ger praktisk vägledning kring att planera sin tid och arbeta effektivt och en digital utbildning möjliggör att alla medarbetare kan gå den tid som passar dom.

-”En extra bonus är att kursen har ett bra studiematerial med tester och reflektionsfrågor som man kan arbeta med under kurstiden och sedan återvända till.”  tycker Cecilia Ödman som är ställföreträdande HR-chef.

Ett hundratal medarbetare har gått kursen som har varit väl mottagen, under hösten/vintern har de föreläsningar kring tillitsbaserat ledarskap där de fortsätter lyfta fram självledarskapskursen och räknar med minst lika många deltagare.

För att få medarbetarna att inse värdet av kursen och ta sig tiden har den presenterats på såväl intranät som vid träffar om ledarskap. Ett testkoncept gjordes också där tio deltagare genomförde kursblocken individuellt men där samlades tre gånger under resans gång och delade erfarenheter med varandra, det var mycket uppskattat och är ett tips som Cecilia gärna delar med sig av till andra som funderar på digitala utbildningar.

 

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd och har 1600 anställda.

De arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt samt bidrar till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Pin It on Pinterest

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.