Innovativ arbetsmiljöutbildning för offentlig sektor

”Med Arbetsmiljö-chefens ansvar kan vi erbjuda Karlskoga kommuns chefer och skyddsombud de viktigaste grunderna på ett effektivt, pedagogiskt och lättsamt sätt när och där de behöver det. Kursens upplägg stämmer väl överens med hur vi vill arbeta med lärande i vår organisation”.

I samarbete med Karlskoga kommun har vi tagit fram en kommunanpassad version av vår uppskattade arbetsmiljöutbildning. Det har varit ett mycket givande och roligt arbete och teamet på Karlskoga kommuns HR-avdelning har varit en oerhört engagerad och professionell part. Vi är stolta att kunna erbjuda denna e-kurs för offentlig verksamhet. Sara Jonsson, HR-partner på Karlskoga kommun berättar vidare om samarbetet.

Vad var det som gjorde att ni valde Kompetens Express?

-Vi upplevde att Kompetens Express digitala arbetsmiljöutbildning hade ett intressant upplägg med en blandning av teori och case som kändes lite nytänkande/innovativ och låg i linje med hur vi vill arbeta med lärande/utbildning i vår organisation. Arbetsmiljö är ett ganska omfattande område som ibland upplevs som tungt, men vår upplevelse var att man i denna utbildning på ett bra sätt hade lyckats få med de viktigaste grunderna på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Att möjligheten fanns för oss att vara med och påverka innehållet och ta fram en kommunanpassad version utgjorde också en viktig del i att vi valde Kompetens Express.

Vad var grundtanken med projektet?

-Grundtanken var att ersätta vår tidigare fysiska arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med en digital i syfte att:

  • Frigöra resurser för HR för att kunna ge ett mer kvalificerat stöd (resurser i form av tid och pengar som tidigare lagts på att förbereda och genomföra fysisk utbildning kan nu läggas på annat stöd)
  • Öka tillgängligheten för chefer och skyddsombud att kunna gå utbildningen, tillgodogöra sig kunskaper och blir tryggare i sina roller genom en ökad flexibilitet. De ska få kunskap och stöd NÄR och DÄR dom behöver. Det ska inte hänga på när vi som stödfunktion har tid och möjlighet att ställa upp.
  • Säkerställa moderna och enkla arbetssätt för att möta dagens och framtidens medarbetare som en attraktiv arbetsgivare

Hur har samarbetet upplevts?

-Vi har haft ett bra samarbete med Kompetens Express genom hela processen och vi upplever att de har varit intresserade och mottagliga för vår input i syfte att göra utbildningen mer anpassad till kommunal verksamhet. De har också varit tillgängliga och lätta att komma i kontakt med samt snabba på att återkoppla i olika steg i processen.

Vilka målgrupper är utbildningen till?

-De primära målgrupperna för utbildningen är i första hand chefer och skyddsombud som är nya i sina roller, men mer erfarna är också välkomna att gå utbildningen om de önskar repetition.

Hur har ni tänkt att genomföra utbildningen? 

-Chefer och skyddsombud anmäler sig på vårt intranät och får sedan inlogg till en utbildningsportal där de kan genomföra utbildningen när och där det passar dem. På sikt kommer vi att inkludera den digitala arbetsmiljöutbildningen i ett mer omfattande utbildningskoncept för chefer inom arbetsmiljö med fördjupningsutbildningar inom olika områden.

Har ni några planer på att mäta av resultat eller effekt?

-Vi kommer i första hand att följa upp antalet chefer respektive skyddsombud som har gått utbildningen för att se hur många som, utifrån det, kan anses ha fått grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö. På sikt är det också relevant att ta fram mättal för att kunna se resultat eller effekt på chefer och skyddsombuds upplevda kunskaper inom arbetsmiljö och trygghet i sina respektive roller i arbetsmiljöarbetet.

Hur kan ni se på lång sikt att den här utbildningen kan ge stöd?

-Möjligheten för chefer och skyddsombud att kunna gå tillbaka och repetera hela eller delar av utbildningen vid behov skapar bättre förutsättningar för att på enkelt sätt hålla arbetsmiljökunskaperna uppdaterade och skapa trygghet i rollerna. Vi ser även att utbildningens olika delar eller case kan användas som en utgångspunkt för fördjupning inom olika områden för att ytterligare stärka kunskaperna och trygga cheferna och skyddsombuden i deras respektive roller.

Vad vill ni tipsa andra som funderar på att köpa in utbildningen?

-Då det finns ett flertal leverantörer av digitala arbetsmiljöutbildningar på marknaden idag är vårt tips att boka in en demo med flera olika leverantörer tidigt i processen för att kunna få en uppfattning om vad som finns på marknaden och sedan jämföra pris, upplägg och innehåll utifrån vad ni vill ha.

Vi gjorde så och kom fram till att Kompetens Express var den digitala utbildning som bäst matchade våra önskemål.

Karlskoga kommun är en offentlig verksamhet med omkring 2450 anställda.

Sara Jonsson

HR-partner på Karlskoga kommun

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.