E-kurser för att stärka ledar- och medarbetarskap

”E-learning är ett bra komplement till exempelvis klassrumsträning eller workshops. Fördelen är att du kan gå tillbaka och repetera för att öka lärandet och säkerställa en mer långsiktig förändring av beteenden och arbetssätt”.

Så säger Noelle Moe, Riksgäldens chef för Strategisk utveckling.

Riksgälden har använt sig av Kompetens Express e-kurser både som ett blended learning-upplägg tillsammans med öppna utbildningar via Advantum Kompetens, samt som en satsning på flertalet e-kurser till våren 2022.
Som exempel har Riksgälden använt sig av e-kursen ”Digitala Chefsskolan” i kombination med den öppna klassrumsutbildningen ”Ny som chef”.

E-learning som kompletterande utbildningsmetod och möjligheten att kunna lägga e-kurser i sitt eget LMS (Learning Management System, dvs digital lärportal) mötte väl deras utbildningsbehov i kombination med GDPR-hantering. Man valde att satsa stort på e-kursen “Självledarskap” för alla chefer och medarbetare och höll workshops kopplade till utbildningen.

Riksgälden har köpt in 12 stycken e-kurser från Kompetens Express till sitt eget LMS som produktionsätts under våren 2022. Inför denna utrullning håller Noelle ett informationsmöte för hela verksamheten där man nämner att man köpt in kurserna för att stärka ledar- och medarbetarskap. Det kommer finnas möjlighet att bland annat utveckla möteskulturen med stöd av utbildningen ”Effektiva möten” och effektivisera arbetssätt genom utbildningen ”Personlig effektivitet”.

Noelle säger vidare att det har varit ett fantastiskt samarbete med både Advantum Kompetens och Kompetens Express. Det har varit en bra dialog och hon som tidigare jobbat med ledarskapsutveckling har kunnat komma med synpunkter och påverka innehåll. Dessutom är hon med i Kompetens Express referensgrupper vid framtagning av nya e-kurser.

Riksgälden är ett statligt verk med ca 230 anställda.

Noelle Moe

Chef för Strategisk utveckling

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.