Pedagogiskt och prisvärd utbildning som väcker nyfikenhet

Ticket valde att köpa in utbildningen Arbetsmiljö-chefens ansvar och resultatet har varit positivt överraskande och gett en gemensam grund att stå på.

Annelie Westman, HR specialist på Ticket berättar.

-“Vi valde Arbetsmiljöutbildningen från Kompetens Express för att den tilltalade oss pedagogiskt och var prisvärd. Vi ville under pandemin satsa på att utveckla våra chefer inom det område som stod högst på allas agendor”.

Målgruppen har varit säljchefer ute i våra butiker samt övriga chefer med personalansvar på olika avdelningar vid vårt huvudkontor.
Eftersom vi är geografiskt utspridda från Luleå till Malmö skulle det vara mycket svårt att samla ihop till fysiska utbildningar. Dessutom befann vi oss i en pandemi som satte stopp för detta. Vi har många nya chefer och vi hade ett stort behov av att stärka våra chefers kompetens inom arbetsmiljöområdet.

Det är första gången vi köper upp en sådan här stor insats externt och det var viktigt att det blev rätt. Det som tilltalade oss mest var pedagogiken. För att alla, oavsett lärstil, skulle kunna ta till sig detta kändes Kompetens Express helt rätt. Den första delen som bestod av kortare avsnitt där man fick lyssna men även se en presentation och sedan uppgifter att reflektera över var väl balanserad i olika ”kapitel” så det inte blev för mastigt för deltagarna.
Den andra delen bestod av filmer i form av case där deltagarna fick insikt i vad som kan hända om man hanterar arbetsmiljöfrågor på fel sätt eller kanske sopar saker under mattan.

Att pedagogiken och sättet att presentera ämnet varierade gjorde kursen betydligt mer tillgänglig och tilltalande än många andra utbildningsinsatser vi kikade på.
Ämnet kan vara lite tungt och behöver presenteras på ett sätt som tilltalar och väcker nyfikenhet, vilket Kompetens Express lyckades med.

För att dra igång den här insatsen höll vi ett uppstartsmöte där jag gick igenom mål och syfte med insatsen.
Många var då lite tveksamma eftersom de trodde att detta skulle bli ”jobbigt” och ta lång tid. Men efteråt har jag fått så mycket feedback på att deltagarna var positivt överraskade och att de tyckte att den var mycket enklare och roligare än de hade trott. Många nya insikter har skapats runt om i organisationen.
Kursen har givit att vi nu alla har en gemensam grund att stå på och att vi vet att kompetensen nu finns på alla arbetsplatser runt om i landet. Vi har beslutat att alla nyanställda chefer ska få gå denna utbildning som en del av vår onboardingprocess.

-“Vi hade haft mycket svårt att genomföra denna utbildningsinsats på något annat sätt och definitivt inte på så kort tid. Jag är stolt att vi lyckades utbilda så många på så kort tid i ett så viktigt ämne som arbetsmiljö och jag känner mig nu trygg med att vi tillsammans kan fortsätta jobba med våra arbetsmiljöfrågor i alla delar av organisationen.”

Annelie Westman

HR specialist

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.