Umeå kommun referens

Samarbete som sprider kunskap

"Kompetens Express har på ett snyggt sätt lyckats paketera alla lösa tankar och hårda fakta till en attraktiv och lättillgänglig utbildning. En arbetsplats för alla är pedagogisk, lätt att förstå och snyggt presenterad."

Efter att ha letat efter en e-utbildning om hur man förebygger diskriminering insåg Umeå kommun att marknaden inte hade så mycket att erbjuda inom det området. Då kommunen anser att e-kurser är ett effektivt sätt att sprida kunskap så beslutade de sig för att tillsammans med Kompetens Express ta fram en utbildning som kunde tillgodose deras behov.

Patrik Carlsson, arbetsmiljöstrateg på Umeå kommun, berättar att samarbetet har fungerat väldigt bra:
”Kompetens Express har under den tid vi samarbetat visat på en stor respekt och lyhördhet för den kompetens vi haft med oss in i projektet, och de har på ett snyggt sätt lyckats paketera alla lösa tankar och hårda fakta till en attraktiv och lättillgänglig utbildning.”

Umeå kommun har valt att lansera e-kursen i samband med sin årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För spridning används främst kommunens intranät och nyhetsbrev till chefer, men information om utbildningen sprids även i samverkansorganisationen och i alla de nätverk som Umeå kommun befinner sig i.

Då utbildningen ligger öppen för alla räknar Patrik Carlsson med att kommunens förvaltningsavdelningar kommer att använda den för att höja kunskapen hos sina medarbetare när de har aktiviteter kopplade till diskrimineringsfrågor:
”Ämneskunskap är ofta det som saknas hos många, så det känns bra att kunna hänvisa till en lättillgänglig utbildning.”

Patrik Carlsson förklarar hur viktigt det är att en utbildning sätts i ett sammanhang och att man är noga med att förklara syftet med den. Missar man det kan det vara svårt som mottagare att motivera sig att delta. Umeå kommun arbetar mycket med detta. De följer även upp verksamheternas arbete med aktiva åtgärder årligen, där mätning av kunskap inom ett visst område är en del av resultatmätningen.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Kommunens värdegrund är medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service.

Patrik Carlsson

Arbetsmiljöstrateg

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.