Satsade på digitala e-kurser för personal och chefsmedlemmar under Corona

Under en osäker tid i samband med pandemin valde fackförbundet ST att satsa på digital utbildning för sina chefer och medarbetare.

Med Kompetens Express professionellt uppbyggda e-kurser har deltagarna själva enkelt kunnat navigera och repetera i utbildningen i ett eget anpassat upplägg. Utbildningarna har bidragit till ett gemensamt språk och utgångspunkt samt en ökad självinsikt.

ST köpte in e-kurserna: Självledarskap, Att leda på distans, Handleda och utveckla andra och Personlig effektivitet och samarbetet har fungerat smidigt och enkelt.
Linda Nyström, biträdande kanslichef och HR-chef, samt Ida Meric, chefsombudsman på Fackförbundet ST delar med sig av hur de introducerade e-kurserna för egen personal samt sina medlemmar.

Man kände ett behov av att göra insatser för att öka förmågan att hantera situationen med hemarbete och ett längre fysiskt avstånd mellan chefer och medarbetare som pandemin resulterat i.

-”Vi ville visa personalen att vi satsar på dom även i en osäker tid.”

Utöver egen personal såg de också en möjlighet för deras chefsmedlemmar i fackförbundet att genom samma och andra utbildningar ge möjlighet till ett kompetenslyft och lite ökad trygghet även för dem.

För den egna personalen har utbildningarna introducerats på intranätet, vid personalträffar och för all personal och på APT. Man tog också fram ett arbetsmaterial för varje arbetsgrupp att jobba med och utgå ifrån i sitt arbete där vissa delar av utbildningarna är obligatoriska för varje arbetsgrupp att gå igenom. Chefsmedlemmarna informerades om webbutbildningar i riktad medlemsinformation.
En uppföljning gjordes sedan efter ca ett års tid.
Ingångskunskapen har varierat för olika personer, men på det stora hela har e-kurserna tagits emot positivt. Det har bidragit till ett gemensamt språk och utgångspunkt. Det har också bidragit till ökad självinsikt vad gäller behov. Förtroendevalda har haft möjlighet att i kontakter och eller värvning av chefsmedlemmar hänvisa till att ledarskapsutveckling via webbutbildningar erbjuds.

Linda och Ida tipsar andra som funderar på att arbeta med digitala utbildningar.

-Var tydlig med vilket syfte ni vill att utbildningen ska uppfylla och ta redan från början fram en introduktions/marknadsföringsplan. Att implementera någon annans produkt är aldrig så enkelt som man tror, så involvera andra berörda parter så tidigt som möjligt. Det kan tex. gälla system- och kommunikationsansvariga.

Fackförbundet ST är ett fackförbund som organiserar dem som jobbar på statligt uppdrag, med 118 anställda och 97000 medlemmar.

Linda Nyström

biträdande kanslichef och HR-chef

Ida Meric

Chefsombudsman

Pin It on Pinterest

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.