Självledarskap har gett Riksgälden ökat välmående och starkare samarbete

E-kursen Självledarskap har hjälpt Riksgälden att förstå medarbetare och deras gruppers behov, inte minst deras utmaningar i vardagen − för att sedan kunna bidra med olika insatser.

Detta berättar Noelle Moe, Riksgäldens chef för strategisk utveckling.

Vikten av att stärka självledarskapet på myndigheten identifierades genom de temperaturmätningar som genomfördes under pandemin för att följa upp medarbetarnas situation av hemarbete samt i myndighetens årliga kompetensinventering.

”Det är svårt för flera funktioner att vara borta en längre tid och då var detta ett bra sätt att ta till sig ny kunskap och därtill få möjlighet att reflektera kring lärandet. Vi har lanserat en egen utbildningsplattform (LMS) och såg en möjlighet att ta in flera utbildningar som bygger vidare på självledarskapet men som också fyllde andra behov i verksamheten.”

Att öka kommunikationen mellan kollegor, utveckla samarbeten och skapa teamkänsla var viktigt för Riksgälden.
För att utbildningssatsningen skulle få så bra effekt som möjligt så lanserades den med ett digitalt inledande seminarium, och under utbildningens gång har arbetet med e-kursen Självledarskap kompletterats med workshopmaterialet som ingått där medarbetare och chefer jobbat vidare med frågeställningar i arbetsgrupper i flera steg.

Noelle beskriver att det från början fanns lite av en oro hos medarbetarna kring att behöva prata om ”mjuka frågor” öppet i workshopar med sina kollegor, men det var något som landade bra när de hade pratat om det.

Effekterna av utbildningen följs hos Riksgälden upp via puls- och fördjupningsmätningar, men också genom mål- och utvecklingsdialoger på individnivå.
Självledarskapsutbildningen via Kompetens Express har varit mycket givande och Riksgälden ser att utövandet av ett starkt självledarskap bidrar till ökat välmående, bättre balans, starkare samarbete och bättre hantering av osäkerhet.

Riksgälden är ett statligt verk med ca 230 anställda.

Noelle Moe

Chef för Strategisk utveckling

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.