Digital utbildning möjliggör kunskap över tid

Kristianstads kommun har investerat i arbetsmiljöutbildningar från Kompetens Express under det senaste året. E-kurserna har hjälpt kommunen att nå ut brett till alla medarbetare och skyddsombud, och satsningen har mottagits med positiv feedback från användarna.

Genom att kombinera enskilt lärande med gemensamma gruppdiskussioner anpassar kommunen inlärningsprocessen utifrån behov. Utbildningarna lanserades först som ett paket under hösten 2022 kopplat till arbetsmiljöåtgärder efter covid-19, men ingår nu även i introduktionen för nyanställda.
”Vi valde att köpa in dessa e-kurser utifrån våra behov av att arbeta med arbetsmiljöåtgärder”, säger Emma Swärd som är HR-strateg på Kristianstads kommun.

Efter att ha haft olika dialoger om vilken typ av utbildningar de skulle satsa på så kom Kristianstads kommun fram till att Kompetens Express utbildningar Arbetsmiljö för medarbetare och Arbetsmiljö – chefens ansvar var bra och fyllde kommunens behov. E-kurserna har nu hjälpt Kristianstads kommun att nå ut brett till alla medarbetare och skyddsombud, och satsningen har mottagits med positiv feedback från användarna.

Emma Swärd beskriver fördelarna som hon upplever med utbildningssatsningen:
”Genom digitala utbildningar når vi ut till alla medarbetare och vi har också ett material som vi kan använda i flera år, jämfört med om vi hade genomfört en punktinsats med en fysisk utbildning. Digitala utbildningar kan genomföras på olika sätt – gemensamt eller enskilt. För en stor verksamhet med olika förutsättningar är detta bra.”

Att köpa in e-kurserna var en smidig process för kommunen:
”Kompetens Express är lätta att samarbeta med, vi har haft bra kontakt och dialog under hela processen.”

Kristianstads kommun i Skåne har runt 7300 anställda som arbetar för kommunens 86 000 invånare.
I Kristianstadstrakten förenas det bästa av flera världar. Där finns lugnet med varierad natur, men också spännande och annorlunda upplevelser och social gemenskap.

Emma Swärd

HR-strateg

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.