RO-gruppen logga

Digitala utbildningar är ett mycket effektivt sätt att kompetensutveckla en grupp

Läs om hur RO-Gruppen förbereder sina ledarskapsdagar med hjälp av e-kurserna Coachande ledarskap och Svåra samtal och varför detta blivit en uppskattad metod.

RO-Gruppen köpte in Coachande ledarskap och Svåra samtal för att ha dessa som förberedande del inför deras ledarskapsdagar som de anordnar två gånger om året. Deltagarna har upplevt att e-kurserna är smidiga och ett perfekt sätt att förbereda sig på inför dagen. RO-Gruppen är nöjda med upplägget och rekommenderar andra att arbeta med kompetensutveckling på detta sätt.

Maria Sigfridson, som är Chef People & Culture på RO-Gruppen sedan 2017, tycker att Kompetens Express e-kurser är snygga och professionellt producerade.
– Kurserna är enkla att ta till sig! De är både pedagogiska, interaktiva och tillgodoser olika inlärningssätt.

Deras ledarskapsdagar som de kallar RO Leadership är till för att utveckla deras chefer och syftar till att belysa olika ämnen som hör till en ledande roll.
– Inför RO Leadership skickar vi ut information om temat och hur man skall förbereda sig. Genom att använda en e-kurs som förberedelse får alla samma kunskap och förförståelse kring ämnet inför ledarskapsträffen.

Maria skickar ut påminnelser om att genomföra utbildningen innan träffen och säkerställer att alla har gjort den. Hon förbereder också en kort sammanfattning av e-kursen och temat som sedan finns tillgänglig för deltagarna efter ledarskapsträffen.

Engagemanget har varit positivt från alla! Efteråt uppmuntras man att jobba vidare med temat. Vid nästkommande träff följs även föregående tema upp.

Maria tycker att utbildningarna har varit effektiva för RO-Gruppen och påpekar vilket bra sätt det är att förbereda en grupp inför en fysisk utbildning eller träff. Det blir enkelt att diskutera innehållet i e-kursen och träna tillsammans.

RO-Gruppen är ett av Sveriges mest attraktiva och kunddrivna byggföretag med över 40 år i branschen.

Maria Sigfridson

Chef People & Culture

Relaterat

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.