Transformerande ledarskap

I den forskningsbaserade modellen Full Range Leadership Model spelar transformerande ledarskap en central roll. Denna modell belyser vilka ledarbeteenden som har en positiv inverkan både på organisationens framgång och individens personliga utveckling.

Vilka ledarbeteenden skapar framgång?

Sedan början av 90-talet har man forskat på vilka ledarbeteenden som skapar framgång. En modell som är allt mer vedertagen och som ger vägledning är Full Range Leadership Model, också kallad Utvecklande Ledarskap eller Transformerande ledarskap på den svenska marknaden.
En forskningsbaserad modell som tydliggör vilka ledarbeteenden som har störst positiv effekt på såväl organisationens som individens utveckling.

Man delar in dessa typer av ledarbeteenden i tre olika kategorier:

  • Avvikelsebaserat
  • Förstärkande
  • Transformerande

En ledare som når framgång vet när vilka typer av ledarbeteenden behöver användas och kan anpassa sina ledarbeteenden efter situation och person.

Icke önskvärda beteenden

Modellen tydliggör också vilka ledarbeteenden som inte alls är önskvärda. Låt-gå-ledarskapet. Och dessa beteenden vet framgångsrika ledare också att man inte ska uppvisa alls.
Om rätt beteenden kan uppvisas av ledare i rätt mängd, vid rätt tillfälle, då utvecklas såväl individer som organisation positivt.

Att vara ledare är komplext

Att veta när man ska agera på vilket sätt och kanske framför allt att förstå hur egna beteenden ”landar” och uppfattas av andra kan vara svårt. Många gånger har vi de bästa intentioner men det är de uppfattade beteendena som är de som gäller. Inte vad vi hade för avsikt. 
För att bli framgångsrik i sitt ledarskap så behöver vi utöver de saker vi sagt ovan också lägga till graden av självinsikt. Om vi TROR att vi gör rätt men att våra beteenden inte uppfattas av mottagaren på ett önskvärt sätt så kommer vi inte att nå dit vi vill. Vi måste ha en god portion självinsikt och hela tiden bygga på den och få kontinuerlig feedback. 

Ledarskap är en färskvara. Vi behöver hela tiden säkerställa att vi leder både individer och vår organisation på rätt sätt och få feedback på det.

E-kursen Framgångsrikt ledarskap ger i tre delar grunden och förståelsen för det transformerande ledarskapet. 
Få insikt om vilka ledarbeteenden som ger framgång och se korta situationsfilmer och faktafilmer som ger möjlighet att både reflektera kring situationer som kan uppstå och bygga på fakta. Välkommen att kontakta oss för vägledning eller om du vill få en offert. Läs mer om e-kursen här...
Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.