DICE-modellen – navigera rätt i förändring

Lär dig hur DICE-modellen kan vara en effektiv bedömningsram för att navigera genom utmaningarna i förändringsprocesser.

Förstå förändringsprocessen

Förändringsprocesser i organisationer kan vara komplexa och kräver ofta en systematisk strategi. DICE-modellen inom förändringsledning är en förkortning för “Duration, Integrity, Commitment, och Effort,” som används för att bedöma och hantera framsteg och risker under en förändringsprocess.

Vad står DICE-modellen för?

DICE-modellen har utvecklats av Boston Consulting Group. Modellen utvärderar fyra hårda faktorer i projektets struktur där man kan bedöma förutsättningar för att lyckas: 

“Duration” eller varaktighet på svenska. Över hur lång tid sträcker sig projektet och vilken tid finns mellan avstämningar. Ju längre tidshorisont, desto större är utmaningen och risken.

”Integrity” eller integritet på svenska. Här handlar det om kompetens, motivation och rätt organisation för projektet. Vi behöver ställa oss frågan: Har vi de bästa personerna i förändringteamet?

”Commitment” eller engagemang på svenska. Finns det en stark vilja hos medarbetarna samt förändringsledare att driva förändringen? Om det gör det så är det positivt. 

”Effort” eller ansträngning på svenska. Om projektet kommer att kräva mer än 10% ytterligare arbetade timmar eller kraft av de anställda för att genomföras då är risken stor att man inte mäktar med. 

Hur kan DICE-modellen användas?

Modellen är beforskad och kan användas som en bedömningsram för att utvärdera och hantera förändringsinitiativ. Kritiker lyfter fram att den är subjektiv i sina bedömningar. De menar att när man utvärderar de olika faktorerna kan det vara svårt att veta om man bedömer dem korrekt. Trots detta är modellen enkel att förstå och kan hjälpa organisationer att hantera komplexiteten i olika förändringsprocesser.

Lär dig leda i förändring

E-kursen Att leda i förändring ger stöd och konkreta verktyg för dig som ska leda en förändring och bygger på kunskap kring psykologi och kommunikation samt går igenom nyckelfaktorer som hjälper dig som förändringsledare att lyckas med kommande projekt. Läs mer…

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.