Förbättra ditt självledarskap – nycklar till framgång

Utforska självledarskapets kraft och dess roll i framgångsrika organisationer. Lär dig hur ansvar, mål och initiativ skapar effektivitet och självständighet i arbetslivet.

Vad är självledarskap?

I framgångsrika organisationer är det ofta viktigt med en stark självledarskapskultur. Ett självledarskap där medarbetare i stor utsträckning kan och förmår att leda sig själva i det dagliga arbetet. Självledarskapet är dubbelt. Det kräver att individen tar ansvar för att driva sitt arbete inom givna ramar och det förutsätter att organisationen ger ansvar genom tydliga mål, väl definierade roller och arbetssätt och en tydlig och löpande uppföljning som möjliggör det.

Självledarskap ger frihet till individen och man ser att det skapar effektiva organisationer. En organisation där alla vet vad de ska göra och tar ansvar för hur de utför arbetet.

Grundsynen i självledarskapet innebär att individer:

 

  • Vill arbeta mot gemensamma mål
  • Löser problem som uppstår
  • Vill skapa resultat och göra skillnad
  • Vill utvecklas och hantera förändringar
  • Vill ha och söker aktivt feedback.

För att vara bra på att leda sig själv behöver vi med andra ord känna till såväl organisationens mål och väg framåt som de egna målen och riktningen. Det är själva grunden för att kunna ta egna initiativ och driva arbetet och sin roll framåt. En stark utveckling betyder också mycket reflektion och ifrågasättande av egna antaganden och tankar. Det kräver nyfikenhet och insikter om hur man påverkar andra och hur man själv påverkas av omgivningen.

Att ge och ta ansvar

Med målen i sikte finns frihet att hitta en effektiv väg framåt. För att självledarskap ska lyckas är en nyckel i synsättet kring självledarskap något som kan sammanfattas i ordet ANSVAR. Att organisationen GER ansvar och att individen TAR ansvar fullt ut.

Att man hela tiden tar ansvar för egna beteenden och handlingar och ser det som att om något ska ändras eller förbättras, lösas eller utvecklas så börjar det i det egna ansvaret. Går något fel eller missas i till exempel en beställning så gäller det att direkt ta ansvaret och gå till sig själv med frågan: ”Vad hade jag själv kunnat ta bättre ansvar för och gjort annorlunda eller dubbelkollat för att situationen inte skulle ha uppstått?”

Har du ett synsätt där ansvaret är ditt fullt ut så kommer du att märka att du bättre kan lösa saker och vara proaktiv. Genom att förändra dig själv kan du påverka andra. Det är inte troligt att du till någon större del kan förändra andra. Men genom högre ansvarstagande kan du lösa situationerna bättre och leda dig själv mot större framgång. 

Behöver du stärka ditt självledarskap?

Vår e-kurs Självledarskap innehåller verktyg som lär dig tidshantering, hur du skapar utrymme för reflektion och sätta mål som driver dig mot framgång. Du får även kunskap om hjärnans funktioner och hur effektiv kommunikation kan förbättra samarbete och relationer.  

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.