Effektivt lärande med VAK-modellen

Utforska din inlärningsstil med VAK-modellen och förbättra ditt lärande. Lär dig hur visuella, auditiva och kinestetiska metoder kan öka effektiviteten i din kunskapsinhämtning.

Identifiera din lärstil

Vi tar in ny kunskap via något av våra sinnen. Synen, hörseln och kroppen och rörelse är det som modellen VAK står för: V – visuell, A – auditiv, K – kinestetisk.

Har vi ingen funktionsvariation så använder vi oss av alla kanaler, men det handlar om vilken som är vår primära kanal och på vilket sätt som vi vill ta in kunskap först när vi ska lära oss något nytt. Känner du till din primära lärstil så är det lättare att planera lärandet och göra saker i rätt ordning och på det sätt som känns lättare och mer effektivt. Vi är alla olika och den primära lärstilen varierar. En del har lika stor preferens för alla stilar. Så hur vet du vilken stil som är din lärstil och vilka metoder som hänger samman med respektive stil?

Låt oss lista några karaktäristiska drag för de olika stilarna och se om du kanske känner igen dig mer i någon:

Visuell

Den som är visuell använder synen som primär kanal och har ofta nästan ett fotografiskt minne. Diagram och bilder, tabeller och ritade element känns lätta att ta in. En utpräglat visuell person tycker om logik och struktur och vill gärna se i vilken ordning saker och ting kommer. Stilen präglas också av att man kan sitta still längre perioder och att man vill ha det tyst i rummet för att kunna koncentrera sig. En visuell person kan fokusera och strukturera och jobbar gärna enskilt och kommer fort fram i skrivet material.

Auditiv

Den auditiva stilen har hörseln som primär kanal och tycker om att in kunskap i dialog och genom att både lyssna och prata med andra. Man kan som auditiv påverkas av röstens tonläge och intonation och man vill gärna samtala om utmaningar och problem innan man ger sig i kast med att läsa in fakta och teorier till exempel. Den här stilen störs inte av musik i bakgrunden och tycker om att jobba i grupp. Inlärningen kan ta längre tid då struktur och fokus inte är prioriterat utan fokus kan dra i väg i livliga dialoger.

Kinestetisk

Den kinestetiska och taktila stilen har kroppen och känslorna som primär kanal. Här är rörelse och inlevelse viktigt och att känna sig motiverad och förstå varför något ska läras in är viktigt för att komma i gång. En kinestetisk stil påverkas även av stämningen och känslan i rummet och upplevelsen av själva personen som lär ut. Kroppen behöver få röra på sig och inlärning sker hellre i korta pass och där aktiv träning och övning är viktiga moment. Det kan ta längre tid att lära sig eftersom en taktil person hellre provar först och läser instruktioner sedan. 

 

Det här och mycket mer tar vår utbildning Effektivt lärande upp. Läs mer om den här!

Pin It on Pinterest

Rulla till toppen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.