Express Academy

Chefsbiblioteket online

- kunskap när och där du behöver den!

Chefsutveckling - Just in time!

Kompetens idag är en strategisk fråga – och avgörande för framgång. För så väl individ som organisation. I ledarroller på olika nivåer är det extra viktigt att hela tiden utveckla sin egen förmåga för att kunna leda och utveckla andra. Med Express Academy får du ett chefsbibliotek fyllt av baskunskaper och verktyg för att ledare och chefer lätt ska kunna hålla sin kompetens uppdaterad och ständigt kunna bygga på vid behov.

Kort och gott – Kunskap pedagogiskt paketerad för utmaningar i chefs- och ledarroller – Just in time!

Kom igång redan idag

E-kurserna ligger i en portallösning i molnet. Med ett enkelt inlogg via webben kan du vara igång samma dag. Du bjuds in så snart vi har ett avtal på plats och du distribuerar inlogg till de som ska komma åt utbildningarna. Du kan förstås länka direkt från ert intranät över till startsidan för att enkelt hitta.

Frågor och svar

Du kan själv ta ut rapporter och se hur gruppen använder portalen. Vem som gör vad, vilka utbildningar som görs och hur långt någon eller hela gruppen kommit i sin utveckling.

Priset baseras på ett årsabonnemang som löper med tre månaders uppsägningstid. Portalen innehåller hela biblioteket av 20+ utbildningar. Priset baseras sedan på antal användare som har inlogg till portalen.
Ju fler ni är desto billigare pris per person.

Förutom e-kurserna och statistikrapporter finns även ett antal kompetensprofiler. De här kompetensprofilerna är ett extra verktyg för att kunna utvärdera kompetensnivån i olika chefsroller. Kompetensprofilerna är allmänt hållna med ett 20-tal  baskompetenser som de flesta chefsroller kan behöva. Genom att gå igenom profilerna och reflektera över sin egen kompetens så kan behovet av påbyggnad tydliggöras och kanske även en tydlig prioriteringsordning. Analyserna kan även vara ett stöd i dialog med sin egen chef vid till exempel ett utvecklingssamtal. Analyserna görs som en självskattning.

Vi släpper löpande nya e-kurser. Cirka en varannan månad i aktuella ämnen. Dessa fylls på i biblioteket utan extra kostnad.

Vi har många av våra utbildningar på engelska. De som finns översatta kan du använda istället för de svenska- eller tillsammans om du vill.  Vi översätter löpande fler. Idag finns ca hälften av våra utbildningar översatta.

Efter varje kurs ingår ett kunskapstest. När testet är godkänt får man ett diplom som man själv kan skriva ut.

Portalen är en helhetslösning som fungerar som ett eget externt LMS. Men vi kan ej möjliggöra att komplettera med egna utbildningar utan det är de utbildningar som finns i systemet som kan ingå.

Vi kan anpassa startsidan efter era egna önskemål med text och bilder.

Begär offert

Ja tack, jag vill gärna ha en vidare offert och mer information om hur Express Academy fungerar.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.